1 Найменування: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (далі за текстом нтуу - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник... 2 223.36kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі 1 51.86kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №№ вт-11-85... 1 64.95kb.
Рейтинг внз за підготовкою фахівців інженерно-технічних спеціальностей 1 226.28kb.
Бабіна Т. В., Габзовська О. Б., Савицький А. Й. Структура типової... 1 48.72kb.
Реферат циклу робіт  синтез, структура та властивості багатошарових... 1 98.13kb.
Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника... 1 20.8kb.
Національний інститут 1 31.07kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницька міська... 1 74.53kb.
Інститут держави І права ім. В. М. Корецького нан україни Київський... 3 639.82kb.
I. Загальні положення 1 167.35kb.
Перелік необхідних документів для юридичної особи 1 145.72kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

1 Найменування: Національний технічний університет України "Київський політехнічний - страница №1/1

ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування процедури закупівлі в одного учасника


1. Замовник:

1.1. Найменування: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” (далі за текстом НТУУ «КПІ»).

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02070921.

1.3. Місцезнаходження: 03056, м. Київ, проспект Перемоги,37.

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Кардашева Тетяна Миколаївна начальник відділу закупівель, 03056, м. Київ, проспект Перемоги,37, тел.:(044) 406-83-34, тел./факс: (044) 406-81-54 e-mail: t.kardashova@kpi.ua.

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство освіти і науки України, код ЄДРПОУ: 00027677.

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: «28» січня 2011 року.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету України.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: послуги з передавання даних і повідомлень 64.20.1

3.2. Кількість послуг.

3.3. Місце надання послуг: 03056, м. Київ, проспект Перемоги,37 Національний технічний університет України «КПІ» корпус №5.

3.4. Строк надання послуг: березень- грудень 2011 року .

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи: Асоціація користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН»

4.2. Ідентифікаційний код: 34662584

4.3. Місцезнаходження юридичної особи, телефон, телефакс: 03056, м. Київ, проспект Перемоги,37 корпус №2; тел.: (044) 454-98-14, 454-98-16.

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника:

Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме – відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника:
Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа УРАН (надалі – «Мережа УРАН») створена за рішенням Міністерства освіти України та НАН України при підтримці університетів, інститутів Міністерства освіти та НАН, згідно зі Спільною Постановою Президії Національної Академії наук України і Колегії Міністерства освіти України від 20 червня 1997. В основу створення мережі УРАН покладено концепцією, ухвалену міжнародною нарадою «Комп'ютерна мережа закладів вищої освіти і науки України» за участю представників Наукового відділу НАТО (24-26 квітня 1997, м. Київ) та міжнародною конференцією «Комп’ютерні мережі в вищій освіті» (26-28 травня 1997, м. Київ).

Головним призначенням мережі "УРАН" є забезпечення установ, організацій та фізичних осіб в сферах освіти, науки та культури України інформаційними послугами на основі Інтернет-технологій для реалізації професійних потреб та розвитку зазначених галузей. Такі послуги передбачають, зокрема, оперативний доступ до інформації, обмін нею, її розповсюдження, накопичення та обробку для проведення наукових досліджень, дистанційного навчання, використання методів телематики, функціонування електронних бібліотек, віртуальних лабораторій, проведення телеконференцій, реалізації дистанційних методів моніторингу, тощо.

Експлуатація та подальший розвиток мережі «УРАН» здійснюється Асоціацією користувачів Української науково-остітньої телекомунікаційної мережі «УРАН» (надалі – «Асоціація УРАН») згідно із Концепцією Національної програми інформатизації, схваленої Законом України від 4 лютого 1998 р. № 75/98-ВР, та Державною Програмою «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 року № 1153.

Її засновниками стали ВНЗ України IV-го рівня акредитації, установи НАН та Академія педагогічних наук України. Метою створення і діяльності Асоціації УРАН є координація дій та об‘єднання зусиль Членів Асоціації УРАН для сприяння створенню, розвитку та використанню єдиної національної науково-освітньої телекомунікаційної мережі України, для підвищення рівня освіти та науки, розвитку засад інформаційного суспільства, повноправного входження України в глобальний інформаційний простір і представництва інтересів Членів Асоціації УРАН в органах державної влади, а також в українських та міжнародних організаціях.

27 червня 2007 року Асоціація УРАН стала повноправним членом європейської науково-освітньої мережі GEANT2 на підставі договору між Асоціацією Уран та європейською науково-освітньою мережею GEANT2.

На теперішній час українське науково-освітнє середовище не може існувати без Асоціації УРАН, основним завданням якої є проведення українськими вченими спільних досліджень, налагодження ними кооперативних зв'язків із західними науковими колективами. В удосконаленні телекомунікаційної мережі насамперед заінтересовані українські наукові співтовариства, які працюють у галузях фундаментальної і прикладної науки, де циркулюють потужні потоки даних, що зумовлює необхідність створення сучасних засобів їх обробки. Це, зокрема, медицина, фізика високих енергій і радіаційна безпека, радіоастрономія і космічні дослідження, аеродинаміка, геологія і розвідка корисних копалин, океанологія і метеорологія тощо.

Отже, послуги з передавання даних і повідомлень 64.20.1 для НТУУ «КПІ» згідно із вимогами п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме – відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи, можуть надаватися тільки однією організацією – Асоціацією УРАН, якій немає альтернативи тобто конкуренція на ринку відсутня.

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:

1. Концепція Національної програми інформатизації, схвалена Законом України від 4 лютого 1998 р. № 75/98-ВР, та

2. Державна Програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 року № 1153

3. Наказ Міністерства освіти і науки «Про створення Всеукраїнської Асоціації УРАН» від 13 березня 2006 року №181.

4. Договір між Європейською науково-освітньою мережею GEANT2 та Асоціацією користувачів Української науково-остітньої телекомунікаційної мережі «УРАН» від 27.06.2007року.Голова Комітету з конкурсних торгів _______________________________Панов Є.М.

М.П.


izumzum.ru