1. Аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання. Проект наказу «Про внесення змін до наказу Міністерст - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом... 1 70.72kb.
Рішення Ірпінської міської ради "Про затвердження форми Типового... 1 39.03kb.
Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я... 1 47.22kb.
Про затвердження Інструкції з ветеринарно-санітарної оцінки риби... 1 68.49kb.
Про затвердження змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України... 3 336.58kb.
Про затвердження Правил державної реєстрації актів громадянського... 10 1164.67kb.
Україна козелецька районна державна адміністрація розпорядження 1 19.78kb.
Наказ №1377 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 грудня... 1 155.49kb.
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу мнс україни «Про внесення... 1 11.54kb.
Від 23 червня 2009 року №2138 1 11.38kb.
Рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 10. 1 95.13kb.
1. Ви бажаєте поїхати на навчання до іншої країни. Ви зустрічаєтесь... 1 27.25kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

1. Аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання. Проект - страница №1/1

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2009 року № 370»
1. Аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання.

Проект наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2009 року № 370» розроблено Міністерством охорони здоров'я України на виконання частини четвертої статті 10 та частини четвертої статті 16 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» та Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про екстрену медичну допомогу» схваленого на засіданні Кабінету Міністрів 10 вересня 2012 року (протокол № 69).

Цим наказом регулюється створення підрозділів багатопрофільних лікарень, які забезпечують послідовність надання екстреної медичної допомоги на госпітальному етапі системи надання екстреної медичної допомоги. Створення мережі таких відділень забезпечує доступність, своєчасність та підвищує якість надання екстреної медичної допомоги задля зниження рівня інвалідності та смертності при нещасних випадках, травмах та отруєннях, гострих порушеннях життєвих функцій людини внаслідок серцево-судинних, інших захворювань та зменшення економічних втрат, спричинених тимчасовою і стійкою непрацездатністю та збереження здоров’я населення України.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Метою прийняття проекту акта є приведення існуючих нормативно-правових актів МОЗ до вимог Закону України «Про екстрену медичну допомогу»


3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення цілей з аргументацією переваг обраного способу.

Першим альтернативним способом є відсутність змін в частині підготовки проектів нормативно-правових актів з питань урегулювання відносин у сфері створення і функціонування єдиної системи надання екстреної медичної допомоги, однак не будуть врегульовані такі питання:

- запровадження правового механізму функціонування єдиної системи надання екстреної медичної допомоги;

- наказ МОЗ України № 370 «Про єдину систему надання екстреної медичної допомоги населенню України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України за № 863/16879 суперечитиме вимогам Закону України «Про екстрену медичну допомогу». Отже, даний спосіб є неприйнятним.

Другим альтернативним способом є затвердження наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2009 року № 370», який приведе наказ МОЗ України № 370 «Про єдину систему надання екстреної медичної допомоги населенню України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України за № 863/16879 у відповідність до Закону України «Про екстрену медичну допомогу». Такий спосіб досягнення поставленої цілі є найбільш оптимальним.

4. Опис механізму і заходів, які забезпечують розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта.

Прийняття цього наказу сприятиме запровадженню правового механізму створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги та унормовує взаємовідносини усіх складових Системи з метою забезпечення доступності населення та своєчасності надання екстреної медичної допомоги на догоспитальному та ранньому госпітальному етапах.


Планом організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про екстрену медичну допомогу» схваленого на засіданні Кабінету Міністрів 10 вересня 2012 року (протокол № 69) доручено МОЗ привести у відповідність нормативно-правові акти з питань урегулювання відносин у сфері створення і функціонування єдиної системи надання екстреної медичної допомоги.
Впровадження єдиної системи надання екстреної медичної допомоги надасть можливість створити єдиний підхід до надання екстреної медичної допомоги в країні, що дозволить максимально зменшити відсоток загибелі постраждалих на місці події, пов'язаний з несвоєчасним наданням медичної допомоги та забезпечити послідовність реформування системи охорони здоров’я України - формування госпітальних округів та створення лікарень інтенсивного лікування. Зазначені відділення є невід'ємною складовою частиною саме лікарень інтенсивного лікування.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінки можливості впровадження та використання вимог регуляторного акта.

Прийняття акту зробить можливим виконання в повному обсязі завдань з реформування системи надання екстреної медичної допомоги, поставлених в Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" з формуванням ефективної керованої системи надання екстреної медичної допомоги.

Впровадження та виконання вимог акта передбачає унормування взаємовідносин між елементами, що входять до системи, створення на базі приймальних відділень багато профільних лікарень державної і комунальної власності відділень невідкладної медичної допомоги, що є ключовим рішенням на госпітальному етапі.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.

Впровадження проекту дозволить поліпшити ситуацію з надання екстреної медичної допомоги населенню.Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Виконання вимог чинного законодавства. Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я шляхом забезпечення конституційного права громадян на охорону здоров'я і медичну допомогу, поліпшення ситуації з забезпечення населення медичним обслуговуванням.

Відсутні

Інтереси суб'єктів господарювання

Забезпечення інтересів рівності прав та законних інтересів усіх суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з провадження медичної практики та підвищення рівня надання медичного обслуговування населення.

Відсутні

Інтереси громадян

Забезпечення громадянам захисту їх прав.

Відсутні

Проект наказу відповідає принципам державної регуляторної політики.

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Строк дії акта не обмежено.8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Щорічно Міністерство охорони здоров'я України готує звіт про роботу системи екстреної медичної допомоги за попередній рік і оприлюднює його в мережі Інтернет.9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.

Заходи щодо відстеження результативності акта базуються на методиці, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта" та здійснюватимуться шляхом аналізу статистичних даних.

Спеціальне залучення наукових установ не передбачається.

Базове відстеження після набрання чинності акту шляхом аналізу статистичних даних.Повторне відстеження - через рік після набрання чинності акту шляхом аналізу статистичних даних.
Заступник Міністра О. Толстанов

"_____" ______________ 2013 р. 


izumzum.ru