", на виконання доручення Президента України від 15. 03. 2012 "Щодо забезпечення послідовного впровадження державної соціальної полі - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Завдання щодо розроблення галузевих програм реалізації державної... 1 143.14kb.
Юрій Павленко: Захист прав дитини – один із пріоритетів соціальних... 1 14.77kb.
Наказ №1258 Щодо Плану реалізації завдань, визначених розпорядженням... 1 105.4kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 2012 року... 1 242.72kb.
Наказ №1153 Про заходи мон на виконання завдань, визначених розпорядженням... 1 76.56kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03. 1 9.74kb.
До Плану заходів відділу освіти райдержадміністрації щодо виконання... 1 65.57kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 19. 11. 1 129.36kb.
Дана програма спрямована на забезпечення конституційних прав дітей... 1 260.95kb.
Міністерство культури україни 1 58.21kb.
Рішення від 23 лютого 2012 р. №81 м. Знам’янка Про забезпечення виконання... 1 15.52kb.
Теоретичні основи управління операційною системою підприємства 11 1340.03kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

", на виконання доручення Президента України від 15. 03. 2012 "Щодо забезпечення - страница №1/1УКРАЇНА

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ

ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
Н А К А З
28 квітня 2012 р. м. Ужгород 01-06/50
Про формування кадрового резерву на посади фахівців соціальної роботи
Відповідно до Закону України “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, на виконання доручення Президента України від 15.03.2012 “Щодо забезпечення послідовного впровадження державної соціальної політики щодо підвищення стандартів життя”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.07.2008 № 1052-р “Про затвердження плану дій з реалізації Концепції реформування системи соціальних послуг на період до 2012 року”, наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23.12.2009 № 4410 “Про затвердження Типової посадової інструкції фахівця із соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю”, з метою забезпечення послідовного впровадження державної соціальної політики щодо підвищення стандартів життя, вжиття заходів щодо вдосконалення роботи соціальних служб шляхом повного охоплення соціальними послугами найуразливіших категорій населення, раннього виявлення проблемних сімей та вчасного надання їм підтримки, з метою впорядкування процедури формування кадрів на посаду фахівців соціальної роботи районних та міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Н А К А З У Ю:

  1. Затвердити Положення про формування кадрового резерву на посади фахівців соціальної роботи (далі – Положення), що додається.

  2. Відділу організаційно-правової та кадрової роботи ЗОЦСССДМ, директорам районних та міських центрів СССДМ області забезпечити впровадження Положення.

  3. Директорам районних та міських центрів СССДМ області:

3.1. До 20 травня 2012 року забезпечити формування кадрового резерву фахівців соціальної роботи на 2012 рік.

3.2. До 21 травня 2012 року подати до Закарпатського обласного центру СССДМ списки осіб, зарахованих до кадрового резерву фахівців соціальної роботи на 2012 рік.

3.3. Щорічно до 15 січня подавати Закарпатському обласному центру СССДМ списки осіб, зарахованих до кадрового резерву фахівців соціальної роботи на наступний рік.

3.4. У разі внесення змін до до кадрового резерву фахівців соціальної роботи у триденний термін інформувати Закарпатський ОЦСССДМ.  1. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу організаційно-правової та кадрової роботи ЗОЦСССДМ Сніцаренка Т.В.

Директор Н.Романюк

Наказ ЗОЦСССДМ на 6 аркушах, у тому числі додаток до наказу на 4 аркушах.

Листок-погодження

проекту наказу Закарпатського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді “Про формування кадрового резерву на посади фахівців соціальної роботи
ГОТУЄ:

Провідний спеціаліст відділу організаційно-правової та кадрової роботи ЗОЦСССДМ
_______________


Е.МучичкаПОГОДЖЕНО:

Заступник директора
_______________
М.Трофименко

Начальник відділу організаційно-правової та кадрової роботи_______________

Т.СніцаренкоНачальник відділу методичного забезпечення соціальної роботи_______________

Н.ЦвєтковаЗавідувач фінансово-економічного сектору_______________

Л.ЛевицькаВІЗА:

Посада головного спеціаліста-юрисконсульта вакантна


З наказом ЗОЦСССДМ від 28.04.12 № 01-06/___ “Про формування кадрового резерву на посади фахівців соціальної роботиознайомлені:


Заступник директора
_______________
М.Трофименко

Начальник відділу організаційно-правової та кадрової роботи_______________

Т.СніцаренкоПровідний спеціаліст відділу організаційно-правової та кадрової роботи ЗОЦСССДМ
_______________


Е.МучичкаНачальник відділу методичного забезпечення соціальної роботи_______________

Н.ЦвєтковаГоловний спеціаліст відділу методичного забезпечення соціальної роботи
_______________


Я.Сокач


Провідний спеціаліст відділу методичного забезпечення соціальної роботи
_______________


К.ДемидчукПровідний спеціаліст відділу методичного забезпечення соціальної роботи
_______________


С.ДомокошПровідний спеціаліст відділу методичного забезпечення соціальної роботи
_______________


О.Панчик


Завідувач фінансово-економічного сектору_______________

Л.Левицька
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Закарпатського ОЦСССДМ
від 28 квітня 2012 р. № 01-06/50


ПОЛОЖЕННЯ


про формування кадрового резерву фахівців соціальної роботи


1. Кадровий резерв фахівців соціальної роботи (далі - кадровий резерв) створюється для підготовки працівників для роботи на посадах фахівців соціальної роботи районних та міських центрів СССДМ, проведення попередньої роботи з особами, зарахованими до кадрового резерву.

Робота, що проводиться з особами, зарахованими до кадрового резерву, повинна забезпечувати послідовне впровадження державної соціальної політики щодо підвищення стандартів життя, вжиття заходів щодо вдосконалення роботи соціальних служб, підвищенню професійного рівня працівників та підготовці їх до виконання функцій на майбутній посаді.

Формування кадрового резерву повинне забезпечити добір працівників, які мають професійні навички, що грунтуються на сучасних спеціальних знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття та успішної реалізації державної соціальної політики щодо підвищення стандартів життя у частині надання допомоги найуразливішим верствам населення.


2. Кадровий резерв формується з:

керівників і спеціалістів підприємств, установ, організацій, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр або спеціаліст за спеціальностями "Соціальна робота", "Соціальна педагогіка", "Психологія";

працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр або спеціаліст за спеціальностями "Соціальна робота", "Соціальна педагогіка", "Психологія";

державних службовців, які мають відповідний рівень кваліфікації та повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр або спеціаліст за спеціальностями "Соціальна робота", "Соціальна педагогіка", "Психологія";

осіб, рекомендованих конкурсними комісіями для зарахування до кадрового резерву, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр або спеціаліст за спеціальностями "Соціальна робота", "Соціальна педагогіка", "Психологія";

випускників вищих навчальних закладів особа, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр або спеціаліст за спеціальностями "Соціальна робота", "Соціальна педагогіка", "Психологія".

3. До кадрового резерву зараховуються професійно підготовлені працівники, які успішно справляються з виконанням службових обов'язків, виявляють ініціативу, володіють навичками роботи на комп'ютері, мають організаторські здібності, необхідні для виконання посадових обов'язків.

Під час формування кадрового резерву забезпечується пропорційно-збалансоване представництво кандидатур кожної статі з урахуванням складу працюючих у відповідному закладі.


Зарахування працівника до кадрового резерву проводиться за
його згодою. Про зарахування до кадрового резерву повідомляється
керівництво за місцем роботи зарахованого працівника та Закарпатський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

4. На кожну посаду фахівця соціальної роботи кадровий резерв формується з такого розрахунку: не менше двох осіб, але з урахуванням фактичної потреби.


Список осіб, зарахованих до кадрового резерву, переглядається щороку в грудні. У разі необхідності до списку протягом року можуть бути внесені зміни у порядку, встановленому для зарахування до кадрового резерву. Зразок списку осіб, зарахованих до кадрового резерву, додається.

5. Зарахування до кадрового резерву затверджується наказом директора відповідного центру СССДМ.


6. З працівниками, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота згідно із затвердженими директорами центрів СССДМ особистими річними планами, де передбачається:

вивчення і аналіз виконання законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики;

систематичне навчання шляхом самоосвіти;

періодичне навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах (у тому числі зарубіжних);

участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з проблем та питань діяльності центрів СССДМ та закладів соціального обслуговування області;

стажування терміном до двох тижнів у закладі, до кадрового резерву якого зараховано працівника;

виконання обов'язків працівника, на посаду якого зараховано особу до кадрового резерву;

залучення до розгляду відповідних питань, проведення перевірок, службових розслідувань;

участь у підготовці проектів наказів, інших нормативних документів закладу, до кадрового резерву якого зараховано працівника.


7. Контроль за виконанням особистих річних планів осіб,


зарахованих до кадрового резерву покладається на директорів центрів СССДМ.

8. Методичне керівництво роботою з кадровим резервом, аналіз


якісного складу кадрового резерву та моніторинг його використання
здійснює Закарпатський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

9. Кадрові служби закладів, на які поширюється дія цього Положення, у межах компетенції формують кадровий резерв, систематично аналізують та узагальнюють практику його формування, вносять пропозиції керівництву щодо вдосконалення цієї роботи.


10. Якщо посада, до кадрового резерву на яку зараховано працівника, стає вакантною, він має переважне право на її заміщення.


11. Директор районного та міського центру СССДМ несе персональну відповідальність за ефективну підготовку і використання кадрового резерву.


12. Перебування працівника у кадровому резерві може


припинитися з його власної ініціативи або за вмотивованою
пропозицією директора районного та міського центру СССДМ, за рекомендацією керівництва Закарпатського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Виключення із списків кадрового резерву оформляється наказом директора районного та міського центру СССДМ.
Додаток
до Положення про формування кадрового

резерву фахівців соціальної роботи
СПИСОК
осіб, зарахованих до кадрового резерву фахівців соціальної роботи
на 20__ рік

______________________________________________


(найменування центру СССДМ)

Посада, на яку пропонується особа, із зазначенням сіл, селищ, населених пунктів, в посадові обов’язки якого за якими буде закріплений фахівець

Прізвище, ім’я, по-батькові

Дата народження

Адреса проживання

Освіта (коли і що закінчила особа), спеціалість, науковий ступінь, вчене звання

Дата зарахування до кадрового резерву

Посада, яку особа займає, місце роботи

Стаж роботи на посаді

______________________ __________ _________________________


(посада керівника) (підпис) (ініціали та прізвище)

" " _____________ 20__ р.


МП